INTRESSERAD AV RIKSDAGEN?

feature image

Nu börjar vi förbereda oss inför valet 2018. Är du intresserad av att stå på en moderat valsedel går det bra att anmäla intresse.

Som förtroendevald politiker för Moderaterna i riksdagen blir du en del av den högsta beslutande församlingen i vårt land, inför vilken regeringen också är ansvarig. Idag har Moderaterna i Dalarna tre riksdagsmandat.

Som ledamot blir du Moderaterna i Dalarnas representant i riksdagen och som tillsammans med övriga ledamöter arbetar för att väljarnas vilja är det som genomsyrar besluten som fattas.

Läs mer.....

INTRESSERAD AV LANDSTINGET?

feature image

Nu börjar vi förbereda oss inför valet 2018. Är du intresserad av att stå på en moderat valsedel går det bra att anmäla intresse.

Som förtroendevald politiker för Moderaterna i Landstinget Dalarna innebär det att du företräder dalfolket i hälso- och sjukvårdsfrågor. Tillsammans med övriga landstingsledamöter arbetar du för att väljarnas vilja är det som genomsyrar besluten som fattas.

Landstingets ledamöter bestämmer bland annat över landstingets verksamhet, fördelar pengar mellan de olika verksamheterna och följer upp hur pengarna har används.

Läs mer.....

INTRESSERAD AV KOMMUNEN?

feature image

Som förtroendevald moderatpolitiker i någon av Dalarnas kommuner innebär det att du företräder kommuninvånarna i beslut kring kommunens verksamhet. Beslut kan gälla frågor som t ex hur skola och barnomsorg är utformad, var det ska byggas bostäder, hur mycket invånarna ska betala i skatt.

Tillsammans med övriga kommunfullmäktige- ledamöter arbetar du för att väljarnas vilja är det som genomsyrar besluten som fattas.

Läs mer.....