Kandidat till Landsting

Moderaternas mål är att hela tiden vara ett parti som utvecklas för att vi alltid ska ha svar och lösningar på de frågor som är aktuella i människors vardag. För att kunna bilda opinion för och utveckla moderata idéer behöver vi fler människor som väljer att engagera sig hos oss.

Landstinget Dalarna har i över 8 årtionden styrts av socialdemokraterna.
De sköter uppdraget dåligt och vi har därför:

•    en urusel ekonomi med ständiga underskott
•    långa köer i väntan på behandling
•    stora svårigheter att rekrytera personal

2018 ska vi ta över och se till att dalfolket får den vård de är värda.

Vad innebär uppdraget

Landstinget i Dalarnas huvudansvar är att erbjuda alla som bor eller tillfälligt vistas i Dalarna en god hälso- och sjukvård samt tandvård på lika villkor. I länet finns det ca 30 vårdcentraler och sex specialistsjukhus.

Vid sidan av hälso- och sjukvård och tandvård har landstinget tillsammans med kommuner i länet ansvar för kultur, forskning, utbildning och kollektivtrafiken.

Foto: sxc.hu

Som landstingsledamot sitter man i fullmäktige som är landstingets högsta beslutande organ. Politikerna i fullmäktige beslutar om budget, mål och inriktning för verksamheten, avgifter samt fördelning av resurser. Här tas även beslut om principiella eller större förändringar i verksamheten.

En mycket viktig och givande del i det politiska uppdraget och i den lokala politikutvecklingen är att träffa och samtala med läns- och kommunborna. Vara ute i länets och kommunernas verksamheter för att möta och få in synpunkter från de som arbetar där.

Tillsammans med övriga moderata ledamöter och ledamöter från samarbetspartier diskuteras och fattas beslut om ställningstagande i aktuella frågor. Både inom den egna partigruppen och tillsammans med samarbetspartier arbetar man med att bilda opinion och utveckla politiska idéer för att hitta svar och lösningar på de frågor som är aktuella.

Vem söker vi

Bra egenskaper för en landstingsledamot är förmåga att lyssna, förmåga till samarbete, ha en positiv attityd, och viljan att genomföra goda idéer. Som politiskt aktiv måste du våga pröva nya utmaningar och framförallt tycka om att ha kontakt med människor. Du delar Moderaternas politiska grundsyn men behöver i dagsläget inte ha några djupare politiska kunskaper.

Anmäla intresse

Verkar det här intressant? Anmäl ditt intresse i formuläret till höger.