Kandidat till Kommun

Moderaternas mål är att hela tiden vara ett parti som utvecklas för att vi alltid ska ha politiska svar och lösningar på de frågor som är aktuella i människors vardag. För att kunna bilda opinion för och utveckla moderata idéer behöver vi fler människor som väljer att engagera sig hos oss.

Vad innebär uppdraget

Som förtroendevald kommunfullmäktigeledamot sitter man i kommunfullmäktige som är det högst beslutande organet i kommunen. Fullmäktige beslutar om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna.

Varje ärende behandlas i någon av kommunens nämnder eller av kommunstyrelsen innan de behandlas i kommunfullmäktige. Nämnderna är ansvariga för de områden som fullmäktige beslutat och de uppgifter som ålagts dem enligt lag. Kommunen kan också gå tillsammans med andra kommuner i en gemensam nämnd. Gemensamma nämnder kan ansvara för frågor där det finns vinster med att vara flera.

En mycket viktig och givande del  i det politiska uppdraget och i den lokala politikutvecklingen är att träffa och samtala med läns- och kommunborna. Vara ute i länets och kommunernas verksamheter för att möta och få in synpunkter från de som arbetar där.

Tillsammans med övriga moderata ledamöter och ledamöter från samarbetspartier diskuteras och fattas beslut om ställningstagande i olika frågor. Både inom den egna partigruppen och tillsammans med samarbetspartier arbetar man med att bilda opinion och utveckla politiska idéer för att hitta svar och lösningar på de frågor som är aktuella.

Vem söker vi

Bra egenskaper för förtroendevalda i kommunen är förmåga att lyssna, förmåga till samarbete, ha en positiv attityd, och viljan att genomföra goda idéer. Som politiskt aktiv måste du våga pröva nya utmaningar och framförallt tycka om att ha kontakt med människor. Du delar Moderaternas politiska grundsyn men behöver i dagsläget inte ha några djupare politiska kunskaper.

Anmäla intresse

Verkar det här intressant? Anmäl ditt intresse i formuläret till höger och du kommer bli kontaktad av den lokala föreningen i respektive kommun.