Kontakt

En av de viktigaste uppgifterna för Moderaterna är att aktivt rekrytera kandidater till de allmänna valen.  För att kunna bilda opinion för och utveckla moderata idéer behöver vi fler människor som väljer att engagera sig hos oss.

Har du frågor om rekrytering inför riksdags-, landstings- eller kommunval?

Kontakta Moderaterna i Dalarnas förbundsexpedition:
Telefon: 023-19660
E-post: dalarna@moderat.se